DRAWINGS
SCULPTURE
INSTALLATION
PERFORMANCE
ART IN PUBLIC ROOMS
BOOKS
PRESS
NEWS

OVERSETTELSE
Romanen Myggfangerne kommer ut på Like Forlag i Finland, oversettelsen starter høsten 2018.