DRAWINGS
SCULPTURE
INSTALLATION
PERFORMANCE
UTSMYKKNINGER
BOOKS
PRESS
 

PÄIVI LAAKSOPÄIVI LAAKSO. Brent strek


 
"Tiaratriumfbue", performance ved starten av Tour De Andørja, Ibestad kommune, 2010.
Performance, Paivi Laakso


   
Performance videodokumentasjon ca. 7 min, 1999 - 2007

Sykkelbroperformance ved starten av Tour De Andorja, Ibestad kommune 2010. Foto Steve Nielsen.

2010
Fjellperformance med seniorer, Tour De Andorja, Site Spesific, Ibestad kommune 2010, Foto Steve Nilsen, Ole Skardal.
kaffekjelerype
Detaljer av Fjellperformance, 2010.Foto Steve NIelsen.
 
Detalje, Fjellperformance.
 
Sykkelbroperformance, Tour De Andorja, Site Spesific, Ibestad kommune 2010.
 
Thumbs up! tenk paa setemuskler, jenter! Smerte er godt! " Jeg tar hjernen deres og passer paa den mens dere sykler!
 
Fotballperformance tilhelbredelse for alle fiskerkonger og sykt laksebestand, festivalkunstner, Steinkjerfestivalen, 2008.
     
   
    Portrett, ut fra "Päivi's Rock-Hor-Hockey Bookperformance til Ære for alle Fiskekoner" et sinnsvakt show bygget på framføring av egne tekster, musikk, tango og ishockeyspillere.2005