DRAWINGS
SCULPTURE
INSTALLATION
PERFORMANCE
UTSMYKKNINGER
BOOKS
PRESS
 
 
Titanenes guddommelig reise, i meg og i deg.
 
FOTO detalje ”Titanenes guddommelig reise, i meg og i deg”.
 
Titanenes guddommelig reise, i meg og i deg.
 
2016 Utsmykking, veggmaleri, Finnfjordbotn videregående skole, Troms Kommune.