DRAWINGS
SCULPTURE
INSTALLATION
PERFORMANCE
UTSMYKKNINGER
BOOKS
PRESS
 
 
2011 ”Fredsskipene”, monumental lyd-og lys utsmykking,
Forsvarsbygg, Fredrikvernsverft, Stavern.
 
2011 ”Fredsskipene”, monumental lyd-og lys utsmykking,
Forsvarsbygg, Fredrikvernsverft, Stavern.